Full Story
Ivar Oh! Music and other shit

lite svar från riksdagsledamöter

Har fått postitiva svar på MP, V och S men alliansblocket är tyvärr väldigt tråkiga. Och dumma. Tråkigt att människor som är totalt teknik-inkompetenta ska rösta här, för det behövs faktiskt någon slags förståelse för hur internet ska fungera för att kunna sätta sig in i hur avlyssningen kommer ske. Alla ledamöter från Folkpartiet har skickat mig samma svar som jag antar partiledningen har satt ihop. De motsäger sig själva där flera gånger, ett tydligt tecken på att de inte alls förstår hur Internet fungerar.

“Signalspaningen får enligt förslaget bara avse utländska förhållanden och ska, liksom i dag, bara vara tillåten när det gäller kommunikation som går över Sveriges gräns. En viktig avgränsning är att kommunikation där både avsändaren och mottagaren finns i Sverige men som passerar Sveriges gräns av rent tekniska skäl (t.ex. när ett företags e-postserver ligger utomlands) inte ska omfattas.”

För att kunna avgöra om trafiken går från en svensk adress till en svensk adress, men genom utlandet, MÅSTE man titta på trafiken. Det är alltså inte tekniskt möjligt att skippa analys av svensk trafik som går genom utlandet till en svensk server. Och det gör 99.5% av all trafik eftersom det är så Internet fungerar. Snabbaste och billigaste vägen fram är det som gäller.

“Lagen innehåller flera regler till skydd för den enskildes integritet. Signalspaning får bara ske efter inriktning från regeringen och berörda myndigheter.”

Låter väl fint det där. Förutom att det ju faktiskt innebär att regeringen (inte riksdagen) helt godtyckligt kan ändra från dag till dag vad det är de får söka efter. Känns verkligen väldigt tryggt.

Oscar Swartz bloggar bra om FRA, Projo skriver om den tyska övervakningsskandalen och Opassande är lika skarp som alltid. Blogge skriver lite om hur internet fungerar och om FRA-förslaget i övrigt.

Leave a Reply